Informujemy, iż z dniem 31 sierpnia 2017 roku nastąpiło połączenie spółek Multimed System Sp. z o.o. w Katowicach (KRS 0000120847) oraz NT Medical Sp. z o.o. w Katowicach (KRS 0000484739). Połączenie dokonane zostało na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku NT Medical Sp. z o.o. na Multimed System Sp. z o.o..

Wskutek połączenia na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Multimed System Sp. z o.o. wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki NT Medical Sp. z o.o..

Jednocześnie z dniem 31 sierpnia 2017 roku dokonano zmiany firmy, pod którą działała dotychczas spółka Multimed System Sp. z o.o. (KRS 0000120847) na NT Medical Sp. z o.o..